360 GRADERS LEDELSE

Mellemlederen sidder placeret lige midt i et massivt krydspres. Det kræver 3600 graders ledelse, og betyder at mellemlederen både skal lede opad, nedad, på tværs og ud i forhold til markedet. Som om det ikke er nok, skal mellemlederen også lede sig selv, og være tæt tilknyttet den daglige drift, for konstant at holde fingeren på pulsen.

Der er ikke noget at sige til, at mellemledelse er en udfordrende disciplin, som kræver mod, overblik, menneskelig indsigt og strategisk fokus.

Hos Klausen & Bengtsson er vi specialiseret i at klæde mellemledere på til at varetage rollen, på en måde som kommer både virksomheden og mellemlederen selv til gavn. .I marts måned underviser Annette Klausen Bengtsson i kurset 360 graders ledelse, hos Seminarer.dk. .


lede_ned-ad-2

LEDELSE NEDAD

 • At skabe tværgående samarbejder
 • At skabe synergier på tværs
 • Indgå i netværk for at styrke kompetencerne

ledelse_paa_tvaers

LEDELSE PÅ TVÆRS

 • At skabe tværgående samarbejder
 • At skabe synergier på tværs
 • Indgå i netværk for at styrke kompetencerne

ledelse_ud

LEDELSE UD

 • At forstå markedet I befinder jer i
 • At have fingere på pulsen i forhold til interessenter
 • At balancere virksomhedens og kundernes/brugernes behov

ledelse_ind

LEDELSE IND

 • At skabe dit eget ledelsesrum
 • At have styr på din egen mentale tilstand
 • At afgrænse dit eget ledelsesrum

ledelse_opad

LEDELSE OPAD

 • At være bindeled mellem top og bund
 • At klæde din chef på til at træffe de bedste beslutninger
 • At sende fagligheden op på de øvre niveauer

SPØRG EFTER EN PRIS

Du har flere muligheder for at komme til at arbejde med os, da vi både tilbyder individuel sparring, udvikling af hele mellemledergrupper og foredrag.

Alt hvad vi laver bliver målrettet specifikt til den enkelte virksomhed.

[recaptcha]