ÅBENT KURSUS

Lederudviklingsforløb for kvindelige mellemledere

Der er forskel på kvindelige og mandlige mellemledere!

Det skal vi være glade for. Ledergrupper har nemlig brug for både den cirkulære tankegang som kvinder er særligt gode til, og den lineære tankegang som mænd er særligt gode til. Når vi får bragt de forskellige kompetencer i spil og får større mangfoldighed i ledelseskorpset, kan vi træffe mere helhedsorienterede beslutninger, som både kan læses på bundlinjen og i den generelle trivsel blandt medarbejderne. Vi skal bare lære at forstå forskellene og ikke mindst lære at drage fordel af dem. Det er det du lærer på forløbet her.

Få udviklet dine ledelsesmæssige kompetencer

Vi kickstarter forløbet på Samsø, hvor vi lægger hårdt ud med 3 dage, til at rydde op i gamle tanke- og handlemønstre, som spænder ben for din ledelse. Her definerer vi på dine værdier, som kommer til at tjene som en navigation i dit lederskab fremover. Vi kigger på hvilke hæmmende overbevisninger, som spænder ben for dine ledelsesmæssige resultater, og justerer på dem. Vi gennemgår hele din kommunikation, som både handler om dit kropssprog, din måde at betone ordene, dit stemmeleje og naturligvis de ord du bruger og måden hvorpå du konstruerer dine sætninger. De efterfølgende 5 måneder mødes vi en gang månedligt til en heldagsworkshop, hvor vi dykker ned i ledelsesrelaterede emner med fokus på, hvordan du kan begå dig i en ledergruppe bestående af primært mænd, uden at gå på kompromis med dig og uden at gøre dig til en kopi af dine mandlige kolleger. Inden du forlader dagens workshop, har du defineret en opgave, du vil arbejde på indtil næste gang vi mødes. Den opgave følger jeg op på undervejs i forløbet.

Individuel sparring og ugentlig opfølgning

Under forløbet vil du hver måned modtage en times individuel rådgivning/coaching via Skype, på dine ledelsesmæssige udfordringer. Jeg agerer desuden livline, og holder løbende en klo i dig. Hver uge vil jeg kontakte dig for at sikre, at du stadig har snuden i det aftalte spor. Og som et meget vigtigt element har du adgang til akut sparring gennem hele forløbet. Send en sms med teksten AKUT til mig, hvorefter du vil blive ringet op inden for 24 timer og modtage akut sparring på det, der giver dig “ild i håret” lige nu.

Et intensivt forløb, hvor du bliver holdt i hånden hele vejen.

Forløbet varer 6 måneder og foregår som en kombination af heldagsmøder i gruppen, med undervisning i ledelse, telefonisk individuel sparring, ugentlig opfølgning og en opgave, som skal implementeres i virksomheden.

Under forløbet får du: • 3 dages kickstart på Samsø
 • 5 månedlige heldagsworkshops med ledelsesrelateret undervisning
 • 6 Individuelle coachingsamtaler med mig via Skype
 • Hemmelig Facebookgruppe til løbende sparring med mig og de andre i forløbet
 • Definerede ledelsesrelevante opgaver til implementering i din virksomhed
 • Fortrolighed og 100% tavshedspligt
 • Ugentlige “Er du stadig på sporet” opfølgninger fra mig
 • Bogen - ‘At lede opad - få succes med din chef’
 • Min nye bog om mellemlederens benspænd, som udkommer i efteråret 2018

  Temaer - måned for måned

  Oktober

  3 dage med oprydning og nye byggesten - Etablering af værdier, som kommer til at fungere som kompas i din ledelsesstil, justering af de overbevisninger, som hæmmer din og fokus på kommunikationen.

  November

  Verbale knudepunkter - Derfor taler kvinder og mænd forbi hinanden og hvad gør vi ved det.

  December

  Indtag dit ledelsesrum og stå ved dig selv - Undgå at blive opfattet som skinger eller emotionel når du “skærer igennem”.

  Januar

  Ledelse opad - få styr på din chef og placer dig strategisk godt i forhold til beslutningerne.

  Februar

  Ledelse på tværs - Skab gode alliancer blandt dine mellemlederkolleger, så i sammen kan skabe bedre resultater på tværs.

  Marts

  Skab en plan for dit lederskab - tag din lederrolle 100% alvorlig og nå dine mål.

  Datoer

  Vi starter med 3 dage på Samsø, hvor vi kickstarter forløbet ved at nulstille gamle tanker og handlingsmønstre. Samsø 2, 3 og 4 oktober 2018

  Heldagsworkshops

  30. oktober – 27. november - 8. januar – 5. februar - 5. marts. Alle dage fra 09.00 - 16.00. 3 måneder efter forløbets afslutning, modtager du den sidste individuelle coaching, hvor vi evaluerer og sikrer, at du stadig er på sporet.

  Spørgsmål og svar

  Du har helt sikkert indvendinger. Få svar på nogle af dem allerede nu.

  Hvorfor et særligt forløb for kvinder?r

  Fordi kvinder typisk er i undertal i en ledergruppe og derfor både kan føle sig og lade sig placere udenfor indflydelse. Det kræver en forståelse af, hvor vi som køn er forskellige og hvordan vi kan arbejde med dem forskellighed, så den bliver et fortrin frem for en hæmsko.

  Skal jeg lære at opføre mig som en mand?

  Nej tak. En af de store fælder jeg ser kvindelige ledere hoppe i, er netop at agere som mænd. Det er naturligt fordi vi har en tendens til at spejle os i vores omgivelser, og hvis der vi primært omgive os med mænd, bliver det vores reference. Men du kan ikke konkurrere med mændene om at være mænd. Derfor skal du lære at bruge dig selv som kvinde, med alle de styrker der er i det. Det er nemlig i samarbejdet og synergien mellem kvindelige og mandlige ledere, at kan skabe de bedste resultater.

  Er det kun kvindelige mellemledere, som skal gøre noget anderledes?

  Det handler ikke om at kvindelige ledere skal gøre noget anderledes, men at de lærer hvordan de kan opfattes af deres mandlige chefer og kolleger. Det sætter dem i stand til at forstå den modstand de kan opleve, og lave nogle justeringer, så modstanden mindskes. På samme måde skal mandlige ledere lære hvordan de opfattes af deres kvindelige ledere og kolleger. Derfor har jeg også udviklet et kursus kun for dem.

 • home_interactive_iconbox_2

  Praktiske informationer

  Forløbet kickstartes d. 2, 3 og 4 oktober 2018 på Samsø. De efterfølgende workshops afholdes på Designmereriet i Skanderborg

  Investering
  Inklusive overnatninger på Samsø, fuld forplejning på Samsø og de efterfølgende månedlige workshops, undervisningsmateriale, individuelle sparringssamtaler og 2 bøger. Transport til og fra Samsø er dit eget ansvar og for egen regning. Jeg vil være behjælpelig med samkørsel.

  DKK 34.995,00 plus moms  Pris for dig, der er beslutsom og tilmelder dig senest 30.07.2018  29.995,00 plus moms

  Tilmelding
  Send en mail til hello@klausenbengtsson.dk  med dit navn, og navn, adresse og CVR nummer på den virksomhed fakturaen skal udstedes til. Herefter modtager du en faktura, som skal betales senest 8 dage efter modtagelse. Din plads er reserveret så snart vi har registreret din indbetaling.

  KONTAKT ANNETTE

  Du har flere muligheder for at komme til at arbejde med os, da vi både tilbyder individuel sparring, udvikling af hele mellemledergrupper og foredrag.

  Alt hvad vi laver bliver målrettet specifikt til den enkelte virksomhed.