Hos Klausen & Bengtsson fokuserer vi på mellemledere

Fordi rollen er markant anderledes end toplederens.

  • Mellemledere skal agere bindeled mellem medarbejderne og topledelsen, som oftest har modsatrettede krav, forventninger og ønsker.
  • Mellemledere har og skal have, et ekstremt stort fokus på driften, uden selv at blive opslugt af den.
  • Mellemledere er typisk forfremmet på baggrund af gode driftsresultater, og ikke på grund af lederresultater.
  • Mellemledere skal lede medarbejdere som typisk kræver mere motivation end medarbejdere på ledelsesniveau.
  • Mellemledere skal være i stand til kommunikere, og formidle til mange forskellige lag.

  • Mellemledere skal eksekvere beslutninger, som de ikke nødvendigvis har været involveret, eller er enige, i.
  • Det betyder at mellemlederen oftere oplever at blive frustreret over manglende indflydelse. Og en frustreret mellemleder, skaber frustrerede medarbejdere.
  • Når vi nu ved det, så er det da dumt ikke at tage højde for det. Så det gør vi.
  • Vi ved at jo mere kontrol og indflydelse vi har, jo mere daler risikoen for stress. Derfor er topledere typisk mindre stressede end mellemledere. Det kan vi ændre på ved at hjælpe mellemlederen til større indflydelse, og modet til at træffe de rigtige beslutninger.

Det er præcis det Klausen & Bengtsson gør.

SPØRG EFTER EN PRIS

Du har flere muligheder for at komme til at arbejde med os, da vi både tilbyder individuel sparring, udvikling af hele mellemledergrupper og foredrag.

Alt hvad vi laver bliver målrettet specifikt til den enkelte virksomhed.

[recaptcha]