Mellemledere mistrives. Stadig.
November 26, 2016

En ordre er en ordre.

I disse tider hvor den coachende ledelsesstil, anerkendende ledelse og selvstyring er blevet målet for enhver leder med respekt for sig selv, er mange ledere i disse begrebers hellige navne, begyndt at give feedback i stedet for at give ordre.

For det at give ordre er jo både gammeldags og demotiverende, når nu det “rigtige” er at motivere og coache sine medarbejdere til at se lyset selv. Desværre er det virkelig bøvlet at lede på den måde, fordi det ofte skaber utryghed i medarbejdergruppen, som er overladt til selv at regne retningen og svarene ud. Og måske. Bare måske…er det også medvirkende til stres?

Jeg er overbevist om, at de fleste medarbejdere ville blive mere trygge og tilfredse, hvis deres ledere var mere klare i spyttet i forhold til forventninger. Jeg tror ikke de fleste medarbejdere hellere vil styre det hele selv. De vil have frihed under ansvar. Men frihed betyder ikke at de selv kan bestemme det meste. Det betyder at de kender retningen og rammerne. Og også hvad det forventes at de gør indenfor rammerne. Når de ved alt det, så kan de have stort råderum. For det er nemlig motiverende. Men det er ikke motiverende at rende rundt som en høne uden hoved, og forsøge at leve op til forventninger som aldrig bliver udtalt.

Don´t get me wrong. Jeg er ude på at vi skal tilbage til kæft trit og retning tankegangen. Og tilbage til at lederen altid har ret – også han har uret -.

Jeg er absolut tilhænger af feedback. Altså der hvor lederen præsenterer sit virkelighedsbillede til medarbejderen, ud fra et ønske om at hjælpe til en større erkendelse. Men kun når det er det lederen ønsker. Og det er her det ofte går galt. I mange tilfælde har lederen har et budskab der skal afleveres, og i stedet for at fremsætte det som en reel ordre, så bliver det pakket ind som feedback.

Men feedback er bare feedback, og skal altid håndteres sådan. Feedback er det du giver når du har lyst til at give en person en information, som du tænker personen kan bruge til noget. Og hvis personen vælger ikke at bruge informationen, så er det også fint. Det er lidt som at give en gave. Du kan give den, men du kan ikke tvinge modtageren til at bruge den. Du giver feedback med samme intention som når du giver en gave. Der er ingen tvang.

En ordre er noget helt andet. Det er noget du giver i kraft af din lederrolle. Der er her du udøver din ledelsesret. Og ikke mindst ledelsespligt. Her kan din medarbejder ikke vælge at sige tage i mod, eller at lade være. Her kan din medarbejder kan ikke vælge at sige ja, eller nej.

Derfor skal du som leder være varsom med at give feedback. Hvis det du i virkeligheden vil, er at give en ordre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.