At være nogens chef
November 26, 2016
Fordi du bare er én stor fed løgner, som finder på undskyldninger
November 26, 2016

Rigtige mænd træffer beslutninger med følelserne

(22.10.2014)

Så er der igen lavet en undersøgelse, som viser at der er forskel på hvordan kvinder og mænd leder. Af 611 adspurgte medarbejdere mener 78% nemlig, at køn i nogen grad, eller i høj grad påvirker ledelsesstilen.

Og årsagen til forskellen er, ifølge Jørn Isaksen, som er direktør for Lederbørsen A/S, at:

“Mænd træffer typisk beslutninger på baggrund af en rationel, logisk analyse, mens kvinder mere gør det, der føles rigtigt,”

Og det må jo være sandt, for vi har hørt det i rigtig mange år……..

Men selvom påstande gentages mange gange, bliver de ikke mere sande, vel? Heller ikke i det her tilfælde. Kvinder og mænds hjerner fungerer nemlig fuldstændig ens, når det kommer til beslutningsprocessen.

Når vi træffer en beslutning, sker det i det limbiske system, som er den del af hjernen hvor vores følelser ligger. Det er altså vores følelser der danner grundlag for vores beslutninger. Vi træffer en bestemt beslutning, fordi den føles rigtig, fordi vi forventer at opnå noget vi godt kan lide, eller fordi vi forventer at beslutningen forhindrer os i at opleve noget vi ikke kan lide.

Når beslutningen er truffet, bruger vi vores frontale pandelapper. Det er den del af hjernen, hvor vi “regner den ud” og laver konsekvensberegning. I de frontale pandelapper leder vi efter argumenter til at forklare, og retfærdiggøre den beslutning vi allerede har truffet i det limbiske system.

Så når Søren beslutter sig for at fyre Jan, starter det først som en følelse. En følelse af at samarbejdet ikke fungerer, resultaterne udebliver, og at Søren har mistet troen på Jan. Søren har allerede nu truffet beslutning om at Jan skal fyres. Alt det foregår i det limbiske system. Herefter begynder Søren at finde de argumenter der skal retfærdiggøre fyringen. Nu begynder han at finde dokumentation der skal bakke hans følelse, og beslutning op. Alt det foregår i de frontale pandelapper.

Og præcis det samme sker for Susanne, Birgitte og Hanne, og Tove og Anne, og Lizzie og Kis….og alle andre kvinder, naturligvis.

Det er altså ikke beslutningsprocessen der er forskellig.  Mænd træffer beslutninger med følelserne. Præcis som kvinderne gør. Så hvorfor er den misforståelse stadig er så udbredt?

Mit bud er, at det handler om den måde vi efterfølgende formidler vores beslutninger på. At nogle kvinder i højere grad taler om selve beslutningsprocessen, og det der er foregået i det limbiske system. Hvor i mod nogle mænd i højere grad taler om argumenterne der retfærdiggør beslutningen, og det der foregår i de frontale pandelapper?

Eller også handler misforståelsen i bund og grund om, at vi altid er blevet fortalt at kvinder beslutter med følelserne, og mænd med logikken, og at det nu er blevet “sandt”, og derfor er det det vi hører.

Jeg foreslår, at vi stopper med at smide køn i kasser. Men i stedet forholder os til den viden der ligger om hjernen. Den viden der viser at både kvinder og mænd træffer beslutninger med følelserne. Og selvom der findes nogle kvinder der formidler deres beslutning med fokus på følelserne, og at der findes nogle mænd der formidler deres beslutning med fokus på logikken, så findes det omvendte også.

Det handler altså ikke om køn, men om personlighed. Og om det ene er bedre end det andet, afhænger udelukkende af hvad man bedst kan lide.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.